Zrealizowany przez nas projekt

Projekt adaptacji budynku na potrzeby mieszkaniowe

Opracowano projekt adaptacji budynku na cele mieszkalne. Zakres obejmował koncepcję, projekty branżowe, kosztorysy, uzgodnienia.

Szczegóły

Zakres działań:Okres działań:
  • Dokumentacja projektowa
  • Kosztorys Inwestorski
  • Projekt Architektoniczno-Budowlany
  • Przedmiar Robót wszystkich branż
  • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

25 kwietnia 2022

1 lutego 2023

Zakończony Projekt Adaptacji Budynku na Cele Mieszkaniowe

Luty 2023 roku to czas zakończenia prac nad wielobranżowym projektem adaptacji budynku który miał na celu przekształcenie istniejącej nieruchomości na cele mieszkaniowe. Dokumentacja była opracowywana przez okres od 25 kwietnia 2022 roku do lutego 2023 roku, a efekty prac cieszą się ukończeniem projektu w terminie.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmował wiele kluczowych elementów, mających na celu przekształcenie istniejącego budynku w przestrzeń mieszkalną. Jednym z pierwszych kroków było stworzenie Koncepcji Architektonicznej, która zawierała propozycję podziału budynku na każdej z projektowanych kondygnacji. To ważne ogniwo projektu, które zapewniało spójność i funkcjonalność całej przestrzeni.

Kolejnym etapem było przygotowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Technicznego, które obejmowały różne branże, takie jak architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne. Dzięki temu kompleksowemu podejściu zapewniono, że wszystkie aspekty projektu były starannie przemyślane i dostosowane do planowanych celów.

Kosztorys Inwestorski i Przedmiar Robót wszystkich branż to kluczowe narzędzia pozwalające na kontrolowanie kosztów i zaplanowanie budżetu. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót gwarantowały jakość i zgodność z normami branżowymi.

Projekt wymagał również uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez DWKZ oraz uzgodnienia wykonanej dokumentacji z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warto zwrócić uwagę na staranność i dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Zainteresowany projektem? Zapraszamy do współpracy przy pomocy formularza kontaktowego.

Ostatnim etapem było złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, co jest kluczowym krokiem przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Cały projekt adaptacji budynku na cele mieszkaniowe został zakończony zgodnie z harmonogramem i spełnił oczekiwania Zamawiającego. Jest to kolejny przykład udanej realizacji projektu, który przyczyni się do rozwoju przestrzeni mieszkalnej w danej lokalizacji.

Galeria zdjęć projektu

Formularz oraz wszystkie dane kontaktowe

Nawiążmy współpracę

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje potrzeby i rozpocząć owocną współpracę.

Twoje dane będą przetwarzane przez SK Design, zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies, w celu obsługi formularza kontaktowego.

Dane kontaktowe

SK Design

ul. Młynarska 29
58-300 Wałbrzych

Biuro Projektowe

Dane firmy

NIP: 886-159-67-48
REGON: 891125020
Nr konta bankowego: 671160 2202 0000 0005 3622 5492