Zrealizowany przez nas projekt

Modernizacja i Rozbudowa oddziału SOR

Opracowano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy oddziału SOR.

Szczegóły

Zakres działań:Okres działań:
  • Dokumentacja projektowa
  • Uzgodnienia z Sanepid, BHP i p.poż
  • Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  • Oszacowanie kosztów budowy
  • Instalacje wentylacji mechanicznej

1 stycznia 2023

1 kwietnia 2023

Modernizacja i Rozbudowa Oddziału SOR: Realizacja Projektu przez SK DESIGN

W okresie od stycznia 2023 roku do kwietnia 2023 roku miała miejsce znacząca modernizacja i rozbudowa Oddziału SOR w Szpitalu Specjalistycznym. Cały proces został przeprowadzony przez firmę SK DESIGN, reprezentowaną przez Karola Grzondziela.

Projekt obejmował szeroki zakres działań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku, określającym szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Główne elementy przedmiotu zamówienia to:

Koncepcja Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Na początku projektu przygotowano kompleksową koncepcję programu funkcjonalno-użytkowego, która stanowiła fundament dla dalszych działań. To dokładne planowanie zagwarantowało efektywne wykorzystanie przestrzeni i zaspokojenie potrzeb personelu medycznego oraz pacjentów.

Program Funkcjonalno-Użytkowy z Oszacowaniem Kosztów: Kolejnym etapem była przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów budowy. To niezwykle istotne, aby projekt pozostał w założonym budżecie, jednocześnie dostarczając kompleksowe rozwiązania.

Uzgodnienia z Sanepid, BHP i p.poż.: Zadbano o uzgodnienia z Sanepidem, służbami BHP oraz strażą pożarną. Zapewnienie zgodności z przepisami i normami to priorytet w projektach takiego rodzaju.

Co więcej, projekt obejmował szeroki zakres branż, w tym architekturę, konstrukcję, technologię medyczną, instalacje wod-kan, instalacje c.o. i c.w., instalacje wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych, instalacje elektryczne i niskoprądowe. Dzięki temu Oddział SOR został doposażony w najnowocześniejsze rozwiązania, które zapewniają pacjentom oraz personelowi medycznemu bezpieczeństwo i komfort.

Modernizacja i rozbudowa Oddziału SOR to ważny krok w poprawie opieki zdrowotnej w regionie. Nowoczesne rozwiązania i profesjonalna dokumentacja projektowa przygotowana przez SK DESIGN przyczyniły się do powstania przestrzeni, która spełnia najwyższe standardy i potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów. Dzięki temu szpital jest lepiej przygotowany do udzielania skutecznej pomocy w nagłych wypadkach.

Zainteresowany projektem? Zapraszamy do współpracy przy pomocy formularza kontaktowego.

Galeria zdjęć projektu

Formularz oraz wszystkie dane kontaktowe

Nawiążmy współpracę

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje potrzeby i rozpocząć owocną współpracę.

Twoje dane będą przetwarzane przez SK Design, zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies, w celu obsługi formularza kontaktowego.

Dane kontaktowe

SK Design

ul. Młynarska 29
58-300 Wałbrzych

Biuro Projektowe

Dane firmy

NIP: 886-159-67-48
REGON: 891125020
Nr konta bankowego: 671160 2202 0000 0005 3622 5492